Resty wijayanti, S.Pd.

restiResty wijayanti, S.Pd., lahir di Bandung pada tanggal 8 Mei 1991. Ia menempuh pendidikan di SDN Angkasa V Bandung pada tahun 1997-2003. Pada tahun 2003, ia melanjutkan pendidikan ke SMPN 11 Bandung hingga tahun 2006. Pada tahun 2006-2009, ia melanjutkan pendidikannya di SMAN 13 Bandung. Pada tahun 2009, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, dengan mengambil program studi Pendidikan Biologi. Pada saat kuliah , ia pernah bekerja sebagai tutor mata pelajaran IPA di bimbingan belajar Miftahul Ghulwani pada tahun 2012. Selepas lulus dari bangku kuliah, pada tahun 2013 ia mengajar di lembaga bimbingan belajar Tridaya. Saat ini, ia bekerja sebagai editor di Yrama Widya.

Sharing is caring!